Då är vi igång. Första småturerna i mars. Härligt!

Du……ta det lugnt med lösgruset. Läs av vägunderlaget hela tiden. Gruset ligger kvar mest i vägkorsningarna. Vi älskar att se dammet från sopmaskinerna för då är våren här. jo, vi vill se vitsipporna också förståss.