Då ligger ansökan inne om medlemskap i SMC, Sveriges Motorcyklister. I mitten på juni finns det på dagordningen hos SMC-styrelsen.

Som SMC-medlem genom vår klubb kommer avgiften dit att bli 50 kr lägre. När vi blir antagna kommer vi att rekommendera våra medlemmar att gå med i SMC. Inget krav men en stark rekommendation. Genom SMC kommer vi att kunna påverka situationen för mc-åkarna i landet. Gå gärna i på SMC:s hemsida, svmc.se, och kolla. Ta också del av det som finns under distrikt Kronoberg.

På nationaldagen 6 juni kommer SMC Kronoberg att ha ett evenemang. Vi kan försöka vara med där. På onsdagkvällar har man avrostningsövningar och annat ute vid Holmgrens i Räppe.

/ PeO