En härlig dag i försäsongen…..på höjderna mellan Gårdsby och Rottne.