Första turen blev österut och söderut. Furuby-Ingelstad-Tävelsås-Dänningelanda-Bergunda och sedan fika på Max. Blöta vägbanor men annars uppehåll.