Några bilder från klubbens medverkan vid Karloskardagarna i Växjö: