Vi träffas även onsdagar på vinterhalvåret. Om möjligt varje onsdag. I Equmeniakyrkans källarvåning, från kl 18,30. Adressen är Bergövägen/Kungsvägen,Växjö.
Innehåll: samtal kring Bibeln, bön, fika och hojsnack. För mer info, ring 070 5377838
Välkomna!